Organik Tarım Neden Gereklidir

Tarım yapılan birçok arazide sentetik kimyasal girdilerin (sentetik mineral gübreler ve sentetik kimyasal tarım ilaçları v.b) kontrolsüzce ve aşırı kullanımı sonucunda oluşan kirlilik, doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur.

Toprağın erozyona uğraması sonucu toprak kayıpları artmış, toprakta organik madde ve humus yokluğu ve toprak profilindeki A horizonunun kaybı nedeniyle toprak mikroorganizmalarının yok olmasına zemin hazırlanmıştır.

Modern, entansif tarım aşağıda belirtilen sorunlara sebep olurlar: 

  • Sürekli monokültür tarım yapılması, münavebe sisteminin uygulanmaması sonucu ürünlere zarar veren hastalık ve zararlıların çoğalmasına neden olunmuştur.
  • Kimyasal ilaçların kullanılması bazı faydalı böcek türlerinin yok olmasına sebep olmuş ve biyolojik mücadele ortamı tahrip edilmiştir. 
  • Aşırı gübreleme, özellikle çabuk yıkanan azotlu gübrelerin yer altı sularına karışmasına sebep olmuş, bu da hayvan ve insanlarda nitrat zehirlenmelerini beraberinde getirmiştir.

Bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle, insanlarda toksik (zehirli) etki yapmayan tarımsal ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesinin tercih edilmesinin gerekliliği ortadadır.

Bütün bu olumsuz gelişmeleri müteakip, en gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkedeki bilinçli üreticiler örgütlenerek  bu yöntemlerin başında yer alan ve doğa ile barışık olan organik üretime geçmiş ve geçmeye devam etmektedirler.


Tüm Hakkı Saklıdır © 2020 - Ekoart Tarım